Locations for TOYOTA TÂN SƠN NHẤT. 1
Phuong 15, Quan Tan Binh, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh 700000, Việt Nam]]>
10.808559800297317 106.63470275543429 1500 0 relativeToGround 106.63470275543429,10.808559800297317,0